marcus geers

marcus geers

Trainer Applied Creativity Advanced Program

 

Marcus Geers is sedert 1984 actief als onafhankelijk bedrijfs- en creativiteitsconsulent en werkt sedert 25 jaar samen met COCD.

Als consultant specialiseerde hij zich in het begeleiden van innovatietrajecten en het ontwikkelen van een creatief klimaat binnnen organisaties en teams. Hij verzorgt trainingen in het hanteren en het begeleiden van creatieve denkprocessen binnen bedrijven en organisaties. Hij is eveneens sterk gespecialiseerd in het begeleiden van BRAINSTORMS.

Marcus past creativiteit toe op het domein productinnovatie, marketing en bij het creëren van vernieuwende product/markt-concepten. En één van zijn grootste specialiteiten is het verzorgen van creativiteitstrainingen voor medewerkers in de mediasector.