Laat je handen meedenken: vind nieuwe manieren om problemen op te lossen.

Door Rineke Rust-Lamet

De werkelijkheid verandert door niet alleen je hoofd maar ook je handen te gebruiken. Met gebruik van voorwerpen en materialen uit je omgeving kun je je denken beïnvloeden.
Dat constateerden wetenschappers van de Kingston University , Gaëlle Vallée- Tourangeau hoogleraar organisatieontwikkeling en Fréderic Vallée- Tourangeau hoogleraar psychologie op basis van nieuw onderzoek.

Onderzoek
Aan dit onderzoek deden 50 personen mee, die de opdracht kregen om 17 dieren te verdelen over 4 kooien, waarbij in elke kooi een oneven aantal dieren moest zitten. De ene groep kreeg een tablet met pen, de andere deelnemers mochten met hun handen materialen uit de omgeving gebruiken om tot een oplossing te komen.Wat bleek: de mensen die hun handen inschakelden kwamen met betere en nieuwere oplossingen. Juist het driedimensionale aspect leverde een meerwaarde.

Deze experts op gebied van cognitieve psychologie deden ook vernieuwend onderzoek door interactief handelen in te zetten bij rekenangst.
Rekenangst kan heel verlammend werken: bij sommige mensen roept het maken van eenvoudige berekeningen al angst op. Rekenangst gaat gepaard met zorgen over de eigen prestaties.

Tijdens het onderzoek moesten personen met rekenangst steeds een woord herhalen, terwijl ze een lange som maakten. De verwachting was dat dit een enorme impact zou hebben op de hoeveelheid fouten. De groep, die de som uit het hoofd moest uitrekenen bleek daar veel meer last van te hebben dan de deelnemers die cijfertekens kregen. Die konden zij handmatig gebruiken om de berekeningen konden maken. Het meest opvallende was, dat zij zich totaal niet angstig gedroegen. Waarom dit zo is, is de vraag voor een vervolgonderzoek.

 

Praktijk
Nieuwe manieren van probleem oplossen, waar bij hoofd en handen ingezet worden, kunnen bv. de productiviteit verbeteren. Sollicitatieprocedures zullen drastische aangepast moeten worden. Veel intelligentietesten en assessments voldoen niet langer om in alle gevallen de beste kandidaten te vinden.Werkgevers die hier rekening mee houden, vinden andere medewerkers, die wellicht meer geschikt zijn.Voor de sollicitanten liggen er betere kansen op een passende baan.

bron: https://neurosciencenews.com/problem-solving-hands-5839/