Brainstormen niet effectief? Een reactie op Richard Engelfriet.

Door Co Doesburg, bestuurslid COCD vzw

Zoals je kan lezen in zijn stuk noemt Richard Engelfriet brainstormen een heuse tijdverspilling. Hij haalt een heleboel andere bronnen aan om zijn mening te staven.

Je leest bijvoorbeeld in een ander artikel waarom het niet zou werken:

  • omdat mensen achterover gaan hangen als ze zien dat anderen het oppakken.
  • omdat mensen bang zijn dat anderen hun bijdrage niks zullen vinden.
  • omdat een groep neigt tot het accepteren van een idee dat iedereen wel ok vindt.
  • omdat bij een grotere groep dan 6 of 7 de snelheid van idee-ontwikkeling daalt omdat iedereen nu eenmaal na elkaar aan het woord komt.

Wat vindt het COCD er van?

Alle vier hierboven genoemde bezwaren zijn groepsdynamisch van aard, een bekwame facilitator kan daar effectief mee omgaan: de opleidingen van het COCD trainen mensen in het omgaan met die groepsdynamische aspecten.

Als je mensen uit verschillende disciplines over een vraagstuk aan het denken wil krijgen heb je twee dingen te doen: de barrières tussen de denkwerelden wegnemen en zorgen dat ze elkaar stimuleren in het vinden van een bruikbaar resultaat – het een ligt in het verlengde van het ander.

Intuïtie is aantoonbaar niet te gebruiken bij kwantummechanica, maar in ons werkveld van onschatbare waarde.

Een brainstorm (in welke verschijningsvorm ook) is te vergelijken met een motortje: een motortje kan een bruikbaar resultaat opleveren als het goed loopt, dus als de ontsteking goed is afgesteld. De groep is de motor, zij bereiken het resultaat, de facilitator is de bougie, die de vonk levert om de brandstof tot explosie te brengen. Het COCD levert facilitatoren die de groepsmotor als een zonnetje laat lopen.

 

Het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) houdt zich al 40 jaar bezig met het opleiden van mensen die met een groep naar een bruikbaar resultaat willen werken. De opleidingen van het COCD zijn erop gericht hen te leren werken met technieken die naast het logische deel van ons verstand ook de fantasie aanspreken: we denken dat het resultaat er alleen maar beter van kan worden.

Het COCD vertaalt wetenschappelijke resultaten op het gebied van creatief denken naar praktisch bruikbare programma’s en technieken.