Naast de verhuizing van het COCD kantoor naar Amsterdam eerder dit jaar, vinden er nog een aantal veranderingen plaats.

In deze blog is het bestuur van COCD vzw  aan het woord over het einde van een tijdperk. En vertellen Branko Broekman en Conny van der Wouw over het begin van een nieuw hoofdstuk voor COCD.

HET EINDE VAN EEN FANTASTISCH TIJDPERK EN TEGELIJKERTIJD EEN NIEUW BEGIN

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee komt ook de datum dichterbij waarop wij, bestuursleden van COCD vzw, afscheid nemen. In de laatste ledenvergadering is namelijk besloten om te kiezen voor een andere organisatievorm die beter past in de 21e eeuw. 

Al bij de eerste wetenschappelijke publicaties over toegepaste creativiteit, waren Pros Vanosmael en Roger De Bruyn -beiden universiteitsprofessoren- gefascineerd door de kracht van creatief denken. Zij waren overtuigd van de noodzaak van dit denken als aanvulling op het logische denken. Om de kennis en praktijk rond creatief denken te verspreiden, richtten zij in 1977 een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) op als spin-off van de Universiteit Antwerpen: het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken, kortweg COCD genoemd.

Op 1 januari 2020 komt er een eind aan de vzw en daarmee leggen wij als bestuur onze functie neer. 

WAT BLIJFT? WAT VERANDERT?

Sinds de oprichting van de vzw, hebben velen hun creatieve kracht en zelfvertrouwen vergroot met onze deskundige begeleiding. Dat blijft COCD doen! Om je te vertellen wat je ook in de toekomst van COCD kunt verwachten laten wij graag het woord aan Branko Broekman en Conny van der Wouw verderop in deze blog.

Het verspreiden en doorontwikkelen van het creatieve gedachtegoed blijft, de naam COCD blijft, de organisatievorm verandert. De activiteiten van COCD zullen worden voortgezet door de Stichting Academy for Creative Leadership. Deze stichting is in 2015 vanuit COCD opgericht om in samenwerking met het International Center for Studies in Creativity (ICSC) het Master of Science programma in Creativity and Change Leadership in Europa aan te bieden. In feite onze zusterorganisatie, dus.

Achter de schermen hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het afronden van de vzw en de voortzetting van COCD vanuit de Stichting Academy for Creative Leadership. En binnenkort is de vzw periode een tijdperk. En wat voor één! Wij als bestuur kijken terug op een prachtig tijdperk waarin COCD van twee pionierende professoren in de jaren zeventig is uitgebouwd tot een kennisinstelling met een internationaal netwerk. En we kijken uit naar de verdere groei van COCD in de 21e eeuw!

Joost Kadijk, Cynthia op den Brouw en Co Doesburg

HET WOORD IS AAN BRANKO EN CONNY

Laten we beginnen met te zeggen dat wij ons vereerd voelen. Vereerd omdat COCD al meer dan veertig jaar het creatieve gedachtegoed verspreidt. Bovenstaande illustratie laat het indrukwekkende palet aan activiteiten zien waar COCD aan werkt.

Voor wie ons niet kent, wie zijn wij? Wij zijn Branko Broekman en Conny van der Wouw, beiden verbonden aan COCD als trainer en ook jaren actief lid van de vzw. Daarnaast vormen we het executive team van de Stichting Academy for Creative Leadership, de zusterorganisatie aan wie het bestuur heeft gevraagd om de activiteiten voort te zetten.

Wat COCD blijft doen is het creatieve gedachtegoed doorontwikkelen en verspreiden. Je kunt bij ons terecht als je:

  • wilt leren hoe je creativiteit toepast in je persoonlijke of professionele leven;
  • verdieping zoekt in hoe complexe problemen op te lossen;
  • je wilt ervaren hoe je productief kunt samenwerken;
  • je je afvraagt hoe je acteert als leider om creatieve verandering in gang te zetten.

Kortom, alles waarbij je meer wilt weten over het aanzetten en inzetten van je creatieve mindset of die van anderen. Niet voor niets zijn we als COCD “leermeesters van de creatieve mindset”.

COCD blijft ook kwalitatief hoge opleidingen aanbieden en initiatieven organiseren waarin je je creatieve zelfvertrouwen een boost kunt geven. Hiertoe zal Conny de dagelijkse leiding van COCD op zich nemen en richt Branko zich op de inhoud van de geboden programma’s. Alle trainers blijven verbonden aan COCD en nieuwe trainers zijn in ons team verwelkomd. Op de COCD website vind je een overzicht van alle trainers in de opleidingen met een open inschrijving.

COCD blijft de relatie met de wetenschap houden en zal deze verder uitbouwen. Wetenschappelijk onderzoek zal actief gestimuleerd en gevolgd worden. Inzichten die verworven zijn uit dit onderzoek worden verweven in de opleidingen die we aanbieden.

Hoe we dit verder vorm gaan geven is onze focus voor 2020. Wat al vast staat is dat we dit niet met zijn tweeën doen, maar met een team en met ons netwerk. Samen geven we toegepaste creativiteit en creatief leiderschap de aandacht die volgens ons de maatschappij hard nodig heeft.

Blijf ons volgen, blijf met ons delen en ontdek hoe toegepaste creativiteit verder groeit in de 21e eeuw!

Branko Broekman en Conny van der Wouw

Lees hier het interview dat Femke Deckers had met de nieuwe COCD directeur.