COCD Nieuwsbrief 2012 credit_hello-lightbulb

Regelmatig versturen we een mailing over onze activiteiten en met nieuws op het gebied van creativiteit.
Deze blog is de nieuwsbrief van december 2020.

Wil je de nieuwsbrief rechtstreeks in je mailbox? Meld je dan aan door je naam en e-mailadres in te vullen onderaan deze webpagina.

De dagen worden korter en de zonnewende nadert. De tijd van het jaar waarin we graag de warmte opzoeken en ons verheugen op samen zijn met familie en vrienden. Dit jaar zal dat er voor de meesten van ons wat anders uit zien. Zoals het afgelopen jaar een wending kreeg, die we in december 2019 nog niet konden vermoeden.

Voor deze nieuwsbrief vroegen we aan de trainers van COCD om met jullie te delen hoe zij terug blikken op 2020 of vooruit kijken naar 2021. Het is een kleurrijk palet van inspirerende winterverhalen en wensen geworden. Lekker leesvoer voor deze donkere dagen.

Ook in 2021 gaat COCD weer op zoek naar nieuwigheid, al hopen we wel dat het op een andere manier kan dan in het afgelopen jaar. En dat we naast online trainingen elkaar ook weer op locatie kunnen ontmoeten. We zijn al mooie plannen aan het smeden. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer.

Namens het hele COCD team wens ik je fijne feestdagen en een creatief 2021!
Conny van der Wouw

COCD Nieuwsbrief 2012 Erik
LABYRINT IN HUISSEN

Dit voorjaar hoorde ik dat het Dominicanenklooster in Huissen bij Arnhem in haar kloostertuin een labyrint wilde maken en dat ze zochten naar mensen die konden helpen. Omdat ik door de Corona-lockdown wat minder klantwerk had, heb ik ze meteen mijn expertise aangeboden.

Labyrinten intrigeren mij al lang. Mijn eerste labyrint-ervaring was op de CREA-conferentie in Italië in 2006. Daar ontdekte ik dat het lopen van een labyrint veel overeenkomsten heeft met het creatief denkproces: van vraag naar ideeën, naar oplossingen en actie. Eigenlijk gaat dat in een labyrint op een vergelijkbare intuïtieve manier. Daarna heb ik vaak labyrinten gemaakt in workshops. Op het strand, met stoepkrijt, met touw en stokjes, zelfs met pepernoten. Na de workshop ruimde ik dan alles weer op.

Het klooster in Huissen bood me de kans om een blijvend labyrint te maken samen met tuinarchitect Eveline de Kock. Inmiddels wordt het labyrint veel gebruikt door de bezoekers en cursisten van het klooster. Het lijkt alsof het labyrint altijd al in de kloostertuin gelegen heeft. Voor mij was het een supertoffe ervaring om mijn expertise in creatief denken en mijn fascinatie voor labyrinten in deze Corona-tijd op deze manier te mogen delen.

Erik op ten Berg

MARIEKE’S MOTTO

Ik heb altijd een motto voor een jaar. Ik vind dat prettig. Het geeft me inspiratie en een richtlijn voor het komende jaar. Het is leuk om vooruit te denken, een doel te stellen en achteraf bekijken wat er gebeurd is. Zo ook voor 2020 natuurlijk.

Dit jaar was mijn motto: No detours. Stick to the plan. Ik ben een creatieve denker met veel ideeën die van project, naar project hopt. Heerlijk hoor, maar soms is het ook gewoon goed om eens even op koers te blijven. Zonder leuke, nieuwe paden. Even de diamantjes wat verder verfijnen.

….Ha, ha, ha… was I wrong…

We kregen corona….

Stick to the plan kon in de prullenbak gegooid worden. Tijdens de lockdown had ik niets aan dat plan (duidelijk niet coronaproof). Hoewel ik drie dagen totally flabbergasted was, kreeg ik door een opruimsessie in huis weer een opgeruimd hoofd en nieuwe ideeën. Door te lummelen was ik ook figuurlijk opgeruimd. Zo is o.a. ons nieuwe initiatief Onder een Boom ontstaan. Onder een Boom komen mensen samen, ontstaan nieuwe verhalen en nieuwe herinneringen. Met dit duurzame bedrijf gaan we de aarde vergroenen en een betere plek voor iedereen creëren.

COCD Nieuwsbrief 2012 Marieke

Als corona mij iets duidelijk heeft gemaakt … is dat detours oké zijn en dat een plan binnen no time herzien kan worden. Dat wist ik natuurlijk al jaren… maar ja … het was dit jaar mijn motto niet…

Benieuwd naar mijn motto van 2021?
Ik wel; ik ga maar weer eens wat opruimen. 

Marieke van Dijk

IN DE VROEGE NOVEMBERMAAND

In de vroege novembermaand reis ik naar een hotel in het zuiden des lands. Daar mag ik de vrouwen en mannen van ACAP 39 een ochtend bezighouden met schrijven in Japanse stijl: zuihitsu, handpalmverhaal en haiku. De ingang opdraaiend bespeur ik geen hotel, maar amai, een klooster.

Holle voetstappen
dwalend door kloostergangen;
zie ik een monnik?

Hoe passend, dit klooster, bij mijn bijdrage waar menig zenmonnik meereist om het gezelschap te verleiden hun creatieve missie te vertolken in een krasse haiku! Als slotakkoord op hun reis door avonturenland onder toeziend oog van Branko, trainer, coach en gids tegelijk.

Na de beeldenstorm
van Philippe, aan de slag
met vrije woorden

De mannen en vrouwen, acht in getal, kwijten zich ijverig aan het schrijven. Wonderbaarlijk hoe snel de beelden opgaan in woorden; aandachtig wordt er geteld: vijf-zeven-vijf. ‘Moeten het echt 17 lettergrepen zijn?’ ‘Ja, dat moet’.
Warempel het lukt ze nog ook. Blijmoedig prijken de woorden naast de beelden.

Zonlicht in de zaal
gezucht, gesteun en getel:
haiku’s in aantocht

Karel Witteveen

Karel’s bijdrage voor deze nieuwsbrief is een zogeheten haibun, een verhaal met haiku’s.

COCD Nieuwsbrief 2012 Karel
CORONA CALLS

Maandag 16 maart
“Dankzij corona zitten we in een boeiend sociaal experiment.”

“Ja Jeroen, jij hebt mooi praten daar veilig in Haarlem. Hier in Brabant hebben de mensen wel wat anders aan hun hoofd.”

“Klopt René, het virus veroorzaakt heel veel verdriet. Maar wat ik bedoel is dat we al jaren praten over online samenwerken. En door de lockdown moeten we plots allemaal.”

“Een mens wil best veranderen als ze de urgentie ervan zien. En die is nu wel heel duidelijk. Hoewel ik ook veel klanten zie ‘bevriezen’ door de hele situatie. Ze zijn even tot niks in staat. Ik ga eerst maar eens dat Zoom uitproberen met m’n kids.”

“Mijn reptielenbrein maakt me helemaal hyper. Ik ben allerlei online-trainingen aan het ontwerpen en heb ook al de eerste werksessies gehad. Ik zie overal kansen en mogelijkheden. Over twee weken heb ik de introductie Spiral Dynamics tijdens het eerste blok van het Advanced Program. Ben benieuwd.”

COCD Nieuwsbrief 2012 Rene en Jeroen

Vrijdag 17 april
“En René hoe gaat het nu?”

“De eerste Zooms zitten er op en ik heb al geoefend hoe we onze trainingen naar online kunnen vertalen.”

“Ik heb een eerste opgooi over het creatieve proces in online tijden. Je kent de drie fases van divergentie; shedding the known, looking for the Xtra-ordinary en Go out of the box. Die heb je ook in convergeren met selectie, verrijken en concretiseren. Volgens mij heeft de afgelopen maand aangetoond dat zowel voor divergeren als voor convergeren de eerste fase prima online kan worden gedaan.”

“Ja, mee eens. Misschien zelfs wel beter dan offline. Alle deelnemers krijgen gelijkelijk de kans hun bijdragen te leveren.”

“Ook in de tweede fase biedt online voldoende mogelijkheden. Ik geloof alleen niet dat die derde fase echt goed uit de verf komt puur online?”

De lente bracht vooral online sessies. De zomer ging stralend voorbij. In september was het Advanced Program op locatie in Schuddebeurs. En met het vallen van de bladeren trekt de online-business eindelijk wat serieuzer aan.

Woensdag 25 november
“Hoe staat de vlag er nu bij René?”

“Ik ben blij met de combinatie van Zoom en Mural. Die zorgt voor veel interactie en een brede divergentie. Maar de techniek werkt ook nog wel eens belemmerend. Dan werk ik weer met een flipover.”

“Ja en ik merk in trainingen dat het online er toch ook wat meer instrumenteel aan toe gaat. Mensen zitten geïsoleerder, zijn meer gericht op hun eigen output. Hebben minder oog voor de bijdragen van anderen.”

“Het is nog steeds lastig om die gezamenlijke flow ook online lekker op te pakken. We zullen komend jaar nog hard aan de bak moeten om ook die laatste fase echt volledig online-proof te krijgen.”

“Dat wordt dus een mooi en uitdagend 2021!”

Jeroen van der Weide
René Hartman

DE NATUUR VAN DE NATUUR

‘Verbinden en zekeren is anno 2020 is een zoektocht naar een dieper bewustzijn over jezelf, de ander en de wereld om ons heen. Stapje voor stapje verbinding maken met ‘de ander’ in jezelf. Hoever durf jij te gaan?’

Dat was de tekst voor mijn keynote op het COCD-event van 9 april 2020. Het event ging niet door, maar 2020 bleek één grote training te worden in het verbinden en zekeren. Het werd een gedeelde ervaring die ook verdeeldheid opleverde. Hoeveel tegenspraak en verzet kan een maatschappij aan in tijden van crisis?

Mijn wens voor 2021 is dat we lering trekken uit alle persoonlijke en collectieve ervaringen van dit bewogen jaar. Een belangrijk inzicht uit 2020 is dat we als mensen nog intuïtiever kunnen meebewegen met veranderingen in de wereld. Het zit in de natuur van de natuur om altijd in ontwikkeling te zijn en aan te passen aan de omgeving. Dat vraagt soms om los te laten wat je had of wie je was, zodat er iets nieuws kan ontstaan en gaat groeien.

Ik verheug me zeer om in 2021 met Branko Broekman de training Creatief Leiderschap Foundations te geven. Tot dan?!

Amir Nazar

COCD Nieuwsbrief 2012 Amir
EEN DIEP GESPREK ONLINE

We leven in rare tijden. Moeilijke tijden. En toch… wil ik graag met dit nieuwjaarsbericht mijn overtuiging delen met jullie: deze periode is ook een unieke kans om creativiteit uit te oefenen. Niet zozeer in de zin van ‘ideeën hebben’ of ‘innovatief zijn’. Neen.

Creatief zijn gaat volgens mij meestal om het ‘anders waarnemen’. Hoe kijken we bijvoorbeeld naar de ‘verplichting’ om op afstand te vergaderen? Veel mensen zijn het beu, en ik snap het. Maar als je weet -en aanvaardt- dat het momenteel niet anders kan, hoe kan je ervoor zorgen dat online meetings een positieve, zelfs diepe menselijke ervaring worden? Hoe laat je deelnemers vergeten dat ze via een scherm met elkaar praten?

COCD Nieuwsbrief 2012 Philippe

 Probeer deze eenvoudige activiteit als ‘check-in’.

Vraag iedereen om comfortabel te gaan zitten, en om hun ogen dicht te doen. Rustig, diep te ademen. ‘Hoe gaat het met jou?’ vraag je dan. ‘Als ik die vraag stel, welke kleuren zie je op je ‘binnenscherm’? Welke vormen? Welke beweging, energie? Straks ga ik jou vragen om je ogen weer open te doen, en om je voornaam te schrijven, op een manier die jouw humeur reflecteert. Je mag inspelen op de typografie, de grootte van de letters, hun kleur, de compositie – maar wél louter schrijven, geen tekening of symbolen.’ Laat dan deelnemers hun ‘getekende’ voornaam presenteren aan elkaar (eventueel in subgroepen), om te delen hoe het met hen gaat. Je zult verbaasd zijn hoe diep een gesprek deze eenvoudige activiteit kan veroorzaken.

Daarna zullen jouw deelnemers ook veel meer bereid zijn om te vergaderen en om hun creativiteit efficiënt uit te oefenen. Want zoals Teresa Amabile het stelde, is affectieve veiligheid een essentiële voorwaarde voor creativiteit. Het eenvoudig uiten van iemands gevoelens in deze moeilijke tijden maakt daar deel van.

Philippe Brasseur

2020 was ondanks … een mooi creatief jaar
Ik had plotseling een innovatie-vriend erbij
COCD Nieuwsbrief 2012 Marc

Over wie gaat het?
Zoon Kobe, laatstejaars farmaceutische wetenschappen in Leuven.
En momenteel als neuroscience trainee aan het werk bij Janssen Farmaceutica.

Waarom?
Hij richtte dit jaar samen met een maat een nu al goed draaiend bedrijf op als student-ondernemer. We waren bij ons thuis met 7 kinderen en zijn allen ondernemer geworden. De volgende generatie dus ook misschien.

Hij koos in zijn laatste jaar alllemaal extra vakken rond entrepreneurship, innovatie, trends, ideeëngeneratie … Ik had dat niet verwacht. En zelfs niet geadviseerd.

Hij houdt me scherp. We leren van elkaar. We hebben een pingpongtafel in de living. Hij wint meestal. Maar heel vaak pingpongen we met elkaar over ideeën en concepten. En dat is zalig. Geen winnaar maar ideeën versterken en verrijken.

Hij houdt wel van competitie. Papa, hoeveel LinkedIn contacten heb je? Ja antwoord ik, wel veel meer. Finale tip: connecteer met deze jonge heer.

Marc Heleven

C-VIRA

Bizar gedroomd zeg. Iets met een C-virus. ’t Zat overal. Slaapdronken online wat opgezocht. De Romeinen kwamen op ’t idee om “gif, slijmerige vloeistof” te benoemen als “virus”; bekte beter. Vandaag nog geen synoniem, de ganse planeet noemt ’t zo. Universeel, bijna infectieus. Biologen beweren dat het een cruciale rol speelt in de evolutie. Het schrijft genetisch materiaal van de ene soort bij in dat van een andere. Goed voor de divergentie.

Doet me denken aan creativiteit. Daarover geen tekort aan boeken. Het laatste dat ik las was er nog niet helemaal uit. Modellen zat. Maar niet zo sluitend als de Euclidische meetkunde.

Als creativiteit nu ook ‘s een virus was? Wat zou dan de incubatietijd zijn? Zou het gastheerorganisme immuniteit kunnen opbouwen? Hoe zou het worden overgedragen? Helpt een mondkapje? In teams van hoeveel zou je mogen bijeenkomen? Welke ziekteverschijnselen? Wie is meest vatbaar? Vanuit welk dier sprong het over op de mens? Bestaat er een test? Superverspreiders?

Weer een droom. Het is een virus. Er is geen vaccin!

Creatieve vrienden, de wereld moet ten prooi. Laat ons het ene C-virus vervangen door het andere, en alles en iedereen op onze mooie planeet ermee infecteren.

Gelukkig nieuwjaar iedereen!

Yves De Smet

COCD Nieuwsbrief 2012 Yves
2020, WAT EEN JAAR

Nieuwe begrippen en woorden: Mural, Miro, Corona, Break-out-rooms, Teams, Zoom, zet je microfoon/camera even uit óf even aan, jazz hands, blur je achtergrond, post-it’s die je kan slepen, energizers in nieuwe jasjes, in de camera kijken, CPSI-2020-reVISION …

We zijn er mee aan de slag gegaan creatief en flexibel als we zijn.

En wat was het heerlijk af en toe live te werken; om dit najaar op de fameuze Wispelberg Creatief Leiderschap te verkennen met hongerigen naar meer creatieve kennis in het vijfde blok van het Advanced Program. Ik denk daar met een blij hart aan terug.

COCD Nieuwsbrief 2012 Marcel

Ik wens ons allemaal in 2021 veel fysieke creatieve gezamenlijkheid in heerlijke conferentieoorden met post-its die dwarrelend van muren afvallen, met beamers die ratelen en het niet doen, met flipovervellen die verkeerd afscheuren en met lunchbuffetten met gelach en kletterend bestek.

Niet erop uit, wintersport noch vakantie: Kijk hier eens lekker rond. Naast vers Zoom member ben ik gouden lid van de ANWB.

Marcel Stolk

VAN AUW NAAR OH

Zo bijzonder. Voorheen was 2020 een jaar dat in allerlei toekomst projecties werd gebruikt. Tja..

Als er één lering te halen is uit het afgelopen jaar is dat we van alles kunnen voorspellen zolang het maar niet in de toekomst ligt. Of, zoals de bokser Mike Tyson het zo beeldend heeft gezegd: “Everyone has a plan until they get punched in the mouth.”

COCD Nieuwsbrief 2012 Branko

Dit jaar werd vooral beheerst door hier en nu te dealen met een caleidoscopische werkelijkheid en veel dingen anders. Het heeft me nog eens scherp laten zien dat het goed is om te plannen en tegelijkertijd altijd klaar zijn voor het tegenovergestelde scenario. Niet door dit te voorspellen -dat kunnen we immers nog niet- maar bij heftige veranderingen te zorgen dat je van ‘auw’ naar ‘oh’ komt. Zodat je weer kunt waarnemen wat er gebeurt. Want dan kun je bewegen bij een grote, onverwachte verandering.

Onzekerheidsparaatheid in vakjargon. Leuk woord voor Scrabbel. Ik wens iedereen toe dat de caleidoscoop in 2021 draait naar mooie beelden. En vrijheid van bewegen.

Branko Broekman