MODELLEN EN TECHNIEKEN

COCD past in haar opleidingen en facilitaties meerdere modellen en technieken toe. We lichten er een aantal uit op deze pagina. En omdat we trots zijn dat een veelgebruikte selectiemethodiek onze naam draagt, plaatsen we die schaamteloos bovenaan. 

COCD box ® 

De COCD Box® is een selectiemethode om het grote aantal ideeën uit de divergentiefase terug te brengen naar een beheersbaar aantal ideeën. Het is een manier om structuur, reliëf en kleur in uw ideeënchaos aan te brengen. De COCD Box is de eerste stap in de convergentiefase. 

De COCD Box zorgt ervoor dat de doorbraakideeën en de toekomst-ideeën bij de convergentiefase niet over het hoofd gezien worden wegens té nieuw of té vooruitstrevend. Deze tool verplicht de gebruiker om ook de gele en rode ideeën uit te werken en mee te nemen in het eindrapport.

COCD BOX

Blauwe ideeën zijn gewone en realiseerbare ideeën. Blauwe ideeën zijn makkelijk door te voeren, er zijn al voorbeelden beschikbaar, ze hebben veel draagvlak en weinig risico. Ze kunnen gerealiseerd worden met weinig inspanning. Rode ideeën zijn originele en realiseerbare ideeën.

 

Rode ideeën zijn patroondoorbrekende en opwindende ideeën. Ze onderscheiden zich en geven energie. Rode ideeën zijn de doorbraakideeën, de innovatieve ideeën.

 

Gele ideeën zijn originele en (nog) niet realiseerbare ideeën. Het zijn de toekomstideeën en de rode ideeën van morgen. Ze zijn visiebepalend en richtinggevend. Gele ideeën zijn uitdagingen en dromen.

METHODIEK VAN DE COCD BOX ®

Stap 1
Nummer alle ideeën die je hebt gegenereerd. Voeg alleen ideeën samen die -woord voor woord- identiek zijn. Zorg er vooral voor dat je de verschillen in details behoudt. Controleer dit bij twijfel met de deelnemer die het idee heeft ingebracht.

Stap 2
Bepaal hoeveel blauwe, rode en gele stickers iedere deelnemer krijgt. Vuistregel voor het bepalen van het aantal stickers. Elk idee kan in potentie een sticker ontvangen. Je deelt dus minstens net zoveel stickers uit als het aantal ideeën dat is gegenereerd. Om het aantal stickers per deelnemer uit te rekenen houd je de volgende berekening aan:
aantal stickers ongeacht kleur = totaal aantal ideeën delen door het aantal deelnemers. Verdeel het aantal stickers gelijkelijk over blauw, rood en geel.

Stap 3
Iedere deelnemer selecteert individueel en in stilte zijn/haar blauwe, rode en gele ideeën. Probeer te vermijden dat de deelnemers zien of horen wat de anderen kiezen. Dat leidt tot conformisme in de selectie.

Stap 4
Iedere deelnemer schrijft de nummers van de geselecteerde ideeën op een Post-it, ingedeeld per categorie. Laat vervolgens deelnemers de nummers van hun keuze kopiëren op de -juiste kleur- stickers.

Stap 5
Zodra iedereen klaar is met het selecteren van ideeën, worden de gekleurde stickers bij de corresponderende ideeën geplakt.

Stap 6
Hang de ideeën met de meeste stickers in een COCD Box (in een groot formaat). De ideeën worden ingedeeld in de box op basis van de meerderheid van de kleur sticker. Bijvoorbeeld: Twee gele stickers en 1 blauwe, het idee wordt geel. Begin met de ideeën die drie of meer stickers hebben. Daarna, indien nodig, de ideeën met twee stickers.

Wil je de COCD Box in een online sessie gebruiken?
Vraag dan de
Mural template van de COCD Box aan.

En wist je dat je de COCD Box ook als poster op A0 of A1 formaat kunt bestellen? Mail ons voor meer informatie.

CREATIVE PROBLEM SOLVING MODEL

Voor het oplossen van problemen met de creatieve mindset maakt COCD gebruik van het Creative Problem Solving (CPS) model. Eén van de eerste versies van het model is in de 20e eeuw ontwikkeld door Alex Osborn en Sid Parnes. Van een lineair model is het CPS doorontwikkeld tot een circulair model waar je door heen kunt navigeren tijdens het proces van probleemoplossing. Ook is het model uitgebreid met denkstijlen en gevoelsstaten die je helpen om productief te denken in een bepaalde fase van het proces. 

CPS model door COCD gebruikt

FOURSIGHT THINKING PROFILE

Innovatie vraagt om patroondoorbrekend denken: een mix van inzicht, verbeelding, analyse en actie. FourSight® is een patroondoorbrekend denkprofiel dat bestaat uit vier verschillende denkstijlen. Dankzij meer dan tien jaar praktijkervaring en onderzoek, meet dit eenvoudige, maar krachtige instrument jouw voorkeur voor verschillende onderdelen van het patroondoorbrekende denkproces. Dit instrument maakt in het bijzonder duidelijk aan welk type denken jij, of je groep of organisatie, van nature de voorkeur geeft en waar je winst kunt behalen.

FourSight® is ontworpen om innovatie te stimuleren. Meer informatie over FourSight vind je op hun website

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met COCD. Zij hebben gecertificeerde FourSight® facilitators die je kunnen vertellen hoe en wanneer dit instrument in te zetten.