Narrative sandplay: de kracht van spelen met beelden

We creëren allemaal verhalen en geloven erin; verhalen vol aannames en ideeën. Wat gebeurt er als je die verhalen ‘uitpakt’ en van een ander perspectief gaat bekijken? We gebruiken de zandbak als Arena, van oudsher de plaats waar gestreden werd. De zandbak waar je als kind al spelend het leven verkende.
Al spelend ontdekken wat jouw aannames of struikelblokken zijn geworden. En hoe je deze om kunt buigen naar beweging, naar een gewenste toekomst.

WAT?

We hebben heel erg de neiging om problemen en ideeën ‘talig’ te maken en vanuit ons hoofd te zoeken naar kansen en oplossingen. Op het moment dat we dit samen met anderen doen wordt het nog vaak nog ingewikkelder. We de neiging hebben er van uitgaan dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij hetzelfde woord. Hier ontstaan dan de misverstanden, hier komt ruis op de lijn. omdat we elkaars beelden niet begrijpen gaan we overtuigen, klampen we vast aan ons eigen beeld of haken we af.

Het letterlijk in beeld brengen van een situatie is zo verhelderend. Je kunt er naar kijken, de ander kan er naar kijken. En je kunt veel gemakkelijk vanuit een ander perspectief bekijken.
We gebruiken in deze workshop de methode van Narrative Sandplay, een samengaan van Narratieve methodes en de Sandplay methode. Een methode die zorgt dat het bewuste en het onbewuste gaan samenwerken.
Een erg belangrijk uitgangspunt hierbij is het loskoppelen van persoon en probleem. Je gaat het probleem externaliseren, waardoor de persoon zich vrijer voelt om weer mogelijkheden te zien. Al spelend en oordeel-loos onderzoeken welke dominante elementen zorgen voor stagnatie. De narratieve conversaties helpen om dit boven tafel te krijgen en te zoeken naar alternatieven. Naar mogelijkheden tot beweging, tot verandering. Verbeelding heeft ook verrassings-elementen in zich, juist omdat het onbewuste een belangrijke plek krijg in het zoeken naar mogelijkheden.

Als begeleider/facilitator ben je in eerste instantie ‘silent witness’ en oefen je met oordeel-loos luisteren. Vanuit dat vertrekpunt leer je de juiste vragen te stellen die de ander helpen de dominantie in zijn verhaal te ontdekken en op zoek te gaan naar alternatieven.

Narrative Sandplay kun je in ieder fase van probleem oplossen gebruiken. Zowel bij het helder krijgen van de situatie, het verkennen van de gewenste toekomst als wel bij het genereren van ideeën als de ontwikkeling van die ideeën. Het is in te zetten bij teambuilding, conflicten, visie ontwikkeling. Tijdens de workshop zal Gonnie vanuit haar eigen ervaring diverse mogelijkheden aanreiken.

In de workshop ga je dus werken vanuit twee vertrekpunten. Je gaat met je eigen droom/idee/probleem aan de slag en je leert de ander te begeleiden middels de rol van ‘silent witness’ en narratief vragensteller.

 

VOOR WIE?

Facilitatoren, trainers, coaches en iedereen die nieuwsgierig is om verhalen te ontrafelen en te zoeken naar alternatieven.
En voor iedereen die meer plek wil geven aan het onbewuste en de symboliek van het beeld.

OP HET PROGRAMMA

 • De basis van narratief werken en het werken met de sandplaymethode.
 • Onderzoeken van je eigen vraag/idee/dilemma.
 • Onderzoeken van het stelen van de juiste vragen.
 • Ervaren wat de kracht is van een ‘silent witness’.
 • Tips om deze methode binnen verschillende contexten te gebruiken: met groepen, individueel. En in verschillende fases van creatief probleem oplossen.

 

Gonnie Kleine is MSc in Creativity en een ervaren creativity professional. Opgeleid als theaterdocent heeft ze jaren gewerkt in onderwijs, kunsteducatie en artistiek maatschappelijke projecten. Met de studie aan het International Center for Studies in Creativity (ICSC) in Buffalo heeft ze zich vooral verdiept in de kracht van creatief denken. Waarmee creativiteit nog meer de rode draad...
Regular Excl. 21% BTW
500,00
Koop ticket
Details
 • Begin
  28 juli 2019 9:00
 • Einde
  28 juli 2019 17:00
 • Status
  Expired
 • Koop ticket