Dit is het verhaal van COCD

 

Onze rijke geschiedenis:
Van twee pionierende professoren tot een stevig uitgebouwde kennisinstelling met een internationaal netwerk. 

Starten met een spin-off

Al van bij de eerste wetenschappelijke publicaties over toegepaste creativiteit, waren Pros Vanosmael en Roger De Bruyn, allebei universiteitsprofessoren, gefascineerd en overtuigd van zowel de kracht als de noodzaak van creatief denken. Om een aanvulling te bieden op het logische denken en de kennis daarrond te verspreiden, richtten zij in 1977 een vzw op als spin-off van de Universiteit Antwerpen: het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken.

 

Verder met verspreiden

Al gauw vroegen bedrijven COCD om hun kennis over creatief denken met hen te delen. COCD verzorgde workshops en organiseerde zelf de eerste vormingen over creatief denken in het onderwijs. Als ambassadeurs van het creatieve gedachtengoed, bouwden zij een breed netwerk uit in België en Nederland. Talloze organisaties en professionals haalden bij COCD inspiratie en handvatten voor het ontwikkelen en benutten van hun creatieve mogelijkheden. De COCD-opleidingen groeiden uit tot dé referentie voor wie professioneel met creativiteit aan de slag wilde gaan. COCD investeerde ook zelf in wetenschappelijk onderzoek en vervulde door de praktijkervaring een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk.

 

De wijde wereld in

Vandaag maakt COCD deel uit van een wereldwijd netwerk van onderzoekers en professionals die in de breedste zin van het woord bezig zijn met creativiteit. COCD ondersteunt, naast haar eigen activiteiten, talloze initiatieven voor de verdere verspreiding van creativiteit. Zo maakte COCD het mede mogelijk om de eerste universitaire Master in Creativity and Change Leadership in Europa te organiseren. En terwijl de organisatie creativiteit verder de wijde wereld in stuurt, zit ze tegelijkertijd met haar handen en voeten stevig verankerd in de dagelijkse praktijk – klaar om creativiteit nog verder in organisaties in te bedden.