branko broekman

branko broekman

Trainer en programmacoördinator

 

Branko Broekman is director van de stichting Academy for Creative Leadership. De Academy richt zich op het stimuleren van creatief leiderschap in Europa. De Academy verzorgt een Master of Science opleiding in Creativity and Change Leadership.

Als adjunct-faculteitslid van het International Center for Studies in Creativity (ICSC) in Buffalo, New York, doceert Branko de course ‘Facilitating Group Problem Solving’ en is van tijd tot tijd docent voor vrije keuze vakken.

Branko is bij COCD verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen. Hij is coördinator van het Applied Creativity Advanced Program en trainer van diverse programma’s die door COCD worden aangeboden. Ook ontwerpt en geeft hij regelmatig op maat gemaakte in-company training formats.

Als geaffilieerd trainer van de Design Thinkers Academy levert hij Italiaanstalige trainingen in Design Thinking.

Hij levert bij gelegenheid een bijdrage aan de Creativity Expert Exchange in Buffalo en Mindcamp in Toronto en jaarlijks aan de CREA conferentie in Italië. Dit jaar heeft hij ‘The Art of Facilitation’ gegeven.

Branko heeft in 1997 zijn thuis gevonden in de inspirerende wereld van het begeleiden van groepen en toegepaste creativiteit. Tijdens het faciliteren van sessies in Interactieve Planvorming, World Café’s en Project Kick-off’s heeft hij de potentie gezien van het co-creëren van nieuwe kennis en het inzetten van het creatieve potentieel van teams. Sindsdien helpt hij mensen te koken met het ei van Columbus. Het plezier en enthousiasme dat opborrelt wanneer mensen verrassende, originele alternatieven smeden voor complexe vraagstukken vormen de drive in zijn werk en leven.

Als spreker over creatief leiderschap, facilitator van productieve sessies en als trainer van creatief denken reikt hij een effectieve structuur aan voor denken en handelen om nieuwe kennis te ontwikkelen met een creatieve mindset.