frits schoeren

frits schoeren

Trainer Applied Creativity Advanced Program

 

Ik ben altijd op zoek geweest naar wat ik later wilde worden en ik heb nog steeds geen concreet antwoord. Ik ervaar wel enorme voldoening in al hetgeen ik in mijn werkende jaren heb mee ‘mogen’ maken als plaatsvervangend hoofd van een gezinsvervangend tehuis, muziek- en psychotherapeut, docent/trainer/coach managementvaardigheden, creativiteitsconsultant, eigenaar/directeur meerdere consultancy bedrijven, voorzitterschappen van stichtingen (waaronder ook het COCD) en verenigingen, en in mijn ‘vrije tijd’ als gelegenheidsmuzikant, tekstschrijver/componist.

Nu, als pensionado, beleef ik veel plezier en voldoening aan de uitvoering van mijn voorkeuractiviteiten: het leven beleven met mijn familie, muziek maken, schrijven/componeren en opnemen in mijn muziekstudio, coach/adviseur voor de next generation, voorzitter van de Maos en Neker ( een zang- en theatergezelschap).

Vanuit mijn functie als voorzitter van de Stichting aMI (associatie Meervoudige Intelligenties) geef ik als gastspreker lezingen, colleges en trainingen over de achtergronden en praktische toepassing van Meervoudige Intelligenties.

Ik geloof in een levenlang leren en rijpen en ontdekte op mijn 63e mijn zingende vrind, de cello: “now he is my best pal”.  In de loop van mijn leven ontstond de volgende gedachte: “je moet dingen doen, dingen laten, en dingen laten doen”.  Je bent immers nooit klaar en daarom blijf ik zoeken:  naar wat ik later worden wil.

Van en als altijd
Frits Schoeren (1955)